פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Soporte Técnico

Consultas sobre la operativa de los servicios y reporte de incidencias

 HelpDesk

Consultas sobre facturación y renovación de servicios

 ALERTA

Consultas sobre alertas enviadas desde Notification Manager